قطعات ساخت داخل

تصویر نام قطعه / تجهیز مشخصات فنی ( به طور مثال توان (kw)، دبی (m³/h) ، هد(m)، ابعاد (mm و ...) نوع نیروگاه نوع واحد ( به طور مثال F۵،F۹۴.۲، MHI و...) سازنده قطعه / تجهیز تعداد نصب شده قطعه/تجهیز در هر واحد (عدد) سال ساخت قطعه / تجهیز محل نصب در نیروگاه
Piston ring نیروگاه سیکل ترکیبی HRSG شرکت مدیریت تولید برق کرمان 1 1397 بویلر بازیافت حرارت
پمپ VDT H:26.1M P:11KW N:1470 RPM Q:111M3/H نیروگاه سیکل ترکیبی توربین بخار شرکت پمپ سپاهان 1 97 تجهیزات کمکی توربین بخار
کوپلینگ مربوط به موتور ولو ها AUMA نیروگاه سیکل ترکیبی کلیه ولو های توربین بخار وبویلر بازیافت حرارت شرکت مدیریت تولید برق کرمان 5 1396 توربین بخار وبویلر
SHAFT SLEEVE نیروگاه سیکل ترکیبی توربین بخار شرکت مدیریت تولید برق کرمان 2 1396 تجهیزات کمکی توربین بخار
پوسته سیفتی ولو نیروگاه سیکل ترکیبی HRSG شرکت مدیریت تولید برق کرمان 1 1396 بویلر بازیافت حرارت

صفحات