قطعات ساخت داخل

تصویر نام قطعه / تجهیز مشخصات فنی ( به طور مثال توان (kw)، دبی (m³/h) ، هد(m)، ابعاد (mm و ...) نوع نیروگاه نوع واحد ( به طور مثال F۵،F۹۴.۲، MHI و...) سازنده قطعه / تجهیز تعداد نصب شده قطعه/تجهیز در هر واحد (عدد) سال ساخت قطعه / تجهیز محل نصب در نیروگاه
کارت سنسور ویبریشن فید پمپ ها نیروگاه سیکل ترکیبی HRSG دانشگاه باهنر کرمان 1 1397 نصب بر روی فید پمپها تجهیزات جانبی بویلر بازیافت حرارت
کارت سنسور جابه جایی فید پمپ ها نیروگاه سیکل ترکیبی HRSG دانشگاه باهنر کرمان 1 1397 نصب بر روی فید پمپها تجهیزات جانبی بویلر بازیافت حرارت
Pressure Transmitter نیروگاه سیکل ترکیبی پمپ های VDT فرابرد هوشمند میهن (فهم) 1 1397 خروجی پمپ های VDTمربوط به تجهیزات کمکی توربین بخار
Pressure Transmitter ترانسمیتر اختلاف فشار 6تا 60میلی بار نیروگاه سیکل ترکیبی توربین گازی V94.2 فرابرد هوشمند میهن (فهم) 1 1397 هوای ورودی کمپرسور توربین گازV94.2
ترانسدیوسر دما TYPE:PT100-4W RENG:0-100C نیروگاه سیکل ترکیبی HRSG فرابرد هوشمند میهن (فهم) 1 1397 مسیر اب ورودی به دی اریتور بویلر بازیافت حرارت
فلیم دتکتورمدل ADG01 نیروگاه سیکل ترکیبی توربین گازی V94.2 سپنتا الکترونیک 4 1396 محفظه احتراق توربین گازی V94.2
کارتهای فلیم اسکنر هامدل ADG01 نیروگاه سیکل ترکیبی توربین گازی V94.2 سپنتا الکترونیک 4 1396 توربین گازی