قطعات ساخت داخل

تصویر نام قطعه / تجهیز مشخصات فنی ( به طور مثال توان (kw)، دبی (m³/h) ، هد(m)، ابعاد (mm و ...) نوع نیروگاه نوع واحد ( به طور مثال F۵،F۹۴.۲، MHI و...) سازنده قطعه / تجهیز تعداد نصب شده قطعه/تجهیز در هر واحد (عدد) سال ساخت قطعه / تجهیز محل نصب در نیروگاه
ساخت دستگاه سیمولاتور بالانس دوصفحه ای نیروگاه سیکل ترکیبی واحد های گازی V94.2 شرکت مدیریت تولید برق کرمان 0 1398 استفاده شده در واحد CM نیروگاه