آرشیو اخبار

ميزان توليد واحدهاي گازي و بخار نيروگاه كرمان از ابتداي راه اندازي (تير ماه 1380) تا پايان مهر ماه 1392 بالغ بر 75263016 مگاوات ساعت بوده ادامه

به منظور معرّفي فعّاليت هاي كميته ي ساخت داخل كتابچه ي  ويژه اي با همّت معاونت مهندسي و برنامه ريزي و روابط  عمومي منتشر شد .

از ابتداي سال 90 سيستم گردش دستي پرميت، متوقف و سيستم مكانيزه PM به طور آزمايشي جايگزين آن گرديد.و پس از گذشت 6 ماه به صورت عملياتي بهره ادامه

بخشي از تجهيزات تصفيه خانه ي فاضلاب نيروگاه كرمان با توجه به استفاده ي چند ساله از آن ها كه نياز به اصلاح داشتند اصلاح و تعويض شدند از جم ادامه

بويلر كمكي بخش گاز نيروگاه كرمان نيروگاه كرمان كه در فصل تابستان از مدار خارج گرديده بود توسط پرسنل بخش بويلر و تعميرات، مورد بازديد دوره ادامه

با توجّه به اين كه آزمايشگاه شيمي به دليل انجام آزمايشات خاص از جمله آزمايش سيليس نمونه ي آب بويلر بايدشرايط استاندارد ويژه اي داشته و با ادامه

اصلاح ليميت سوئيچ هاي دايورتر دمپر به دليل شكسته شدن اتصال محور انتقال و همچنين مناسب نبودن اهرم بندي آن در دستور كار قرار گرفت و در كوتا ادامه

با توجه به ضرورت گسترش امر اطلاع رساني موثر و ايجاد تعامل بيش از پيش در لايه هاي مختلف سازماني و همچنين بهره گيري از نيروهاي متخصص در حوز ادامه

در دومين گردهمايي ساليانه مسئولين تربيت بدني پايگاه هاي مقاومت بسيج صنعت برق كشور كه با حضور سردار راحمي مشاور وزير و فرمانده حوزه مقاومت ادامه

واحد 5 گازي اين نيروگاه در واپسين روزهاي سال 91 به علت افزايش شديد ويبره كه ناشي از شكستگي يكي از پره هاي توربين بود از مدار خارج گرديد و ادامه

صفحات