آرشیو اخبار

تولید نیروگاه کرمان در  مرداد ماه سال جاری به مقدار 1095912مگاوات رسیده است که نسبت به پیش بینی ادامه

نیروگاه کرمان جهت تامین سلامتی و ارتقاء بهداشت کارکنان و همچنین حفاظت و نگهداری از محیط زیست با هم ادامه

باطری های هر واحد نیروگاهی به عنوان آخرین سیستم تغذیه مدار های حفاظتی و سیستم پمپ روانکاری DC در ز ادامه

رخی از عیوب در ابتدا خود را به صورت افزایش دما نشان می دهند مانند

کرمان  با حضور کازرونی دبیر ستاد اقامه نماز جماعت استان ، سلیمانی معاون امور اجتماعی و فرهنگی ادار ادامه

"ضرورت مشارکت کارکنان در سازمان های امروزی مانند هوای تنفسی برای یک موجود زنده است"
نیروی انس ادامه

با توجه به ترموگرافی که از الکتروموتور ونت فن روانکاری واحد 3 گازی صورت گرفت افزایش دمای قابل ملاح ادامه

صفحات