ارتباط باما

ساعات کاری نیروگاه

ساعت کاری پرسنل اداری شنبه تا چهارشنبه 7 صبح الی 4 عصر
روزهای تعطیل پنجشنبه و جمعه
پرسنل شیفت بصورت 5 شیفت در 24 ساعت همه روزهای سال