شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی در نظر دارد بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود در برخی شرکت‌های وابسته غیردولتی(نیروگاه‌ها) را از... ادامه

رئیس کل دادگستری استان کرمان / رسانه ها باید دشواری کارهای جهادی و بزرگ انجام شده در نیروگاه شهید سلیمانی را به مردم اطلاع رسانی نمایند... ادامه

به گزارش دفتر روابط عمومی نیروگاه شهید سلیمانی کرمان طی حکمی از سوی عبدالرسول پیشاهنگ مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، و... ادامه

به مناسبت دهه کرامت مسابقات دوصحرانوردی قهرمانی پیشکسوتان استان در شهرستان سیرجان برگزار گردید .

تعمیرات اساسی واحدهای 1 و 2 بخار نیروگاه شهید سلیمانی کرمان در حالی به اتمام رسید که نرخ ضریب حادثه در طول انجام این تعمیرات صفر می... ادامه

واحد یک بخار نیروگاه شهید سلیمانی کرمان پس از انجام تعمیرات اساسی یکصد هزار ساعته توسط متخصصان داخلی با موفقیت به شبکه سراسری پیوست.

صفحات