مسابقات شناي مردان جام دهه فجر با نتايج زير به كار خود پايان داد:

مطابق با برنامه زمان بندي شده توسط واحد برنامه ريزي نيروگاه كرمان، بازديدهاي دوره اي 4000 ساعته واحدهاي هاي 1و4 گازي، بازديدهاي 8000... ادامه

جمع کل آموزش سال 92 تا پايان بهمن ماه 11126 نفرساعت می باشد. که برای هر نفر به طور متوسط 47 نفر ساعت لحاظ گرديده است همچنين ارائه و... ادامه

به منظور بالا بردن توان عملیاتی واحد آتش نشاني مانوری باحضور کلیه پرسنل اين واحد درفضاي عمومي خارج از نيروگاه برگزار شد.

اصلاح ليميت سوئيچ هاي دايورتر دمپر به دليل شكسته شدن اتصال محور انتقال و همچنين مناسب نبودن اهرم بندي آن در دستور كار قرار گرفت و در... ادامه

نمايشگاه علم تا عمل با هدف تجاري كردن فناوري و محصولات دانش بنيان در تهران برگزار شد. اين جشنواره كه زير نظر نهاد رياست جمهوري مي باشد... ادامه

صفحات