با توجه به معرفي رابطين خبري بخش هاي مختلف نيروگاه جهت تقويت بُعد اطلاع رساني شركت، آموزش افراد مذكور در دستور كار قرار گرفت .

به منظور معرّفي فعّاليت هاي كميته ي ساخت داخل كتابچه ي  ويژه اي با همّت معاونت مهندسي و برنامه ريزي و روابط  عمومي منتشر شد .

از ابتداي سال 90 سيستم گردش دستي پرميت، متوقف و سيستم مكانيزه PM به طور آزمايشي جايگزين آن گرديد.و پس از گذشت 6 ماه به صورت عملياتي بهره... ادامه

جرثقيل سقفي ساختمان CEP اصلاح شد و جهت بهره برداري و استفاده بهينه در اختيار معاونت تعميرات نيروگاه كرمان قرار گرفت .

همایش سرطان، هشدارها و اقدامات مورد نیاز جهت پيشگیری با همكاري انجمن حمايت از كودكان مبتلا به سرطان (ياس) در سالن اجتماعات اين نيروگاه... ادامه

اعضاء اين شورا و پايگاه مقاومت بسيج امام رضا (ع) ضمن حضور بر مزار شهداي گمنام جنگ تحميلي و اداي احترام به مقام والاي اين شهيدان از موزه... ادامه

صفحات