جمع کل آموزش پرسنل شركت مديريت توليد برق كرمان در سال 92 تا پايان دي ماه برابر با 8154 ساعت می باشد. که برای هر نفر به طور متوسط 41/34... ادامه

همه ساله با شروع فصل سرما و بالا رفتن مصرف گاز در كشور به دليل افزايش مصارف خانگي و افت فشار گاز ، نيروگاه هاي موظف به استفاده از سوخت... ادامه

جمع کل آموزش در سال 92 تا پايان آبان ماه 6114 ساعت می باشد وتعداد بازدید کنندگان از نيروگاه 805 نفر از ادارت، ارگان ها و دانشگاه هاي... ادامه

خون، نعمت خداوندي است كه از چشمه سار شريان‏هاي خدادادي جاري شده و تنها زماني ارزش حياتي آن قابل درك است كه كمبود آن در بدن احساس گردد.... ادامه

نرم افزار جامع مديريت و آناليز اطلاعات نيروگاه توسط معاونت مهندسي و برنامه ريزي راه اندازي گرديد .

بي سيم يكي از وسايل ارتباطي مهم در نيروگاه براي تبادل پيام بين پرسنل بهره برداري اتاق فرمان ، سايت و آتش نشاني و ... مي باشد تا در هر... ادامه

صفحات