به نام نقشبند صفحه ی جان برآمد باد صبح و بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز مبارک بادت این سال و همه سال همایون بادت این روز و همه روز... ادامه

تعميرات پيشگيرانه يكي از مهمترين عوامل توسعه صنعتي و صنفي به شمار آمده و لزوم برنامه ريزي و تعيين چشم اندازها و خط و مشي هاي مشخص مي... ادامه

دومين نمايشگاه صنعت برق – آب و انرژي با حضور بيش از 70 شركت توانمند داخلي در محل دائمي نمايشگاه بين المللي كرمان به مدت 3 روز بر پا شد... ادامه

فعاليت‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي براي دستيابي به رشد و توسعه صنعت برق از اهميت زيادي برخوردار است. اما به علت محدوديت منابع، بايد برنامه‌... ادامه

فعاليت هاي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه يكي از فعاليت هاي مهم قابل برنامه ريزي در نيروگاه ها مي باشد.نيروگاه به عنوان يك كارخانه توليدي... ادامه

مباحث تحقيقاتي نيروگاه ها تا قبل از سال 1394 از طريق شركت هاي برق منطقه اي پيگيري مي شد كه در اين خصوص نمايندگاني از نيروگاه کرمان نيز... ادامه

صفحات