با مدّ نظر قرار دادن مديريت جهادي و در راستاي ارتقاء فرهنگ ايمني و زيست محيطي و با هدف صرفه جويي اقتصادي براي اولين بار در سطح نيروگاه... ادامه

این گروه چهار نفره با ارائه ی طرح" بومي سازي و راه اندازي تعميرات پيشگويانه و مبتني بر وضعيت تجهيزات در نيروگاه سيكل تركيبي كرمان"... ادامه

تيم واليبال نيروگاه کرمان با پشت سر گذاشتن حريفان نايب قهرمان ليگ کارگران استان شد.93/02/26

مميزي شركت‌هاي مديريت توليد برق بر اساس نظام مميزي صنعت برق کشور در حال انجام مي باشد و توسعه و ارتقاء سطح مديريت اين شركت‌ها از طريق... ادامه

به گزارش روابط عمومی نيروگاه کرمان تيم هاي الف و ب اين نيروگاه با غلبه بر حريفان خود به مقام هاي اول و سوم دست يافتند. اين دوره از... ادامه

تيم فوتسال نيروگاه کرمان مقام سوم مسابقات فوتسال ليگ کارگران استان را از آن خود کرد.93/03/10

صفحات