مسابقات طناب کشي بانوان ليگ کارگران استان با قهرماني تيم نيروگاه کرمان به کار خود پايان داد.93/02/27

به گزارش کميته ي ورزش، تيم آمادگي جسماني نيروگاه کرمان در اولين دوره اين مسابقات که با حضور 22 تيم از سراسر کشوردر اردبيل برگزار شد به... ادامه

مسابقات شناي مردان جام دهه فجر با نتايج زير به كار خود پايان داد:

مطابق با برنامه زمان بندي شده توسط واحد برنامه ريزي نيروگاه كرمان، بازديدهاي دوره اي 4000 ساعته واحدهاي هاي 1و4 گازي، بازديدهاي 8000... ادامه

جمع کل آموزش سال 92 تا پايان بهمن ماه 11126 نفرساعت می باشد. که برای هر نفر به طور متوسط 47 نفر ساعت لحاظ گرديده است همچنين ارائه و... ادامه

به منظور بالا بردن توان عملیاتی واحد آتش نشاني مانوری باحضور کلیه پرسنل اين واحد درفضاي عمومي خارج از نيروگاه برگزار شد.

صفحات