تولید نیروگاه کرمان در  مرداد ماه سال جاری به مقدار 1095912مگاوات رسیده است که نسبت به پیش بینی... ادامه

نیروگاه کرمان جهت تامین سلامتی و ارتقاء بهداشت کارکنان و همچنین حفاظت و نگهداری از محیط زیست با... ادامه

باطری های هر واحد نیروگاهی به عنوان آخرین سیستم تغذیه مدار های حفاظتی و سیستم پمپ روانکاری DC در... ادامه

رخی از عیوب در ابتدا خود را به صورت افزایش دما نشان می دهند مانند

و نتایج زیر برای تیم نیروگاه کرمان به دست آمد :

صفحات