جمع کل آموزش سال 92 تا پايان بهمن ماه 11126 نفرساعت می باشد. که برای هر نفر به طور متوسط 47 نفر ساعت لحاظ گرديده است همچنين ارائه و... ادامه

به منظور بالا بردن توان عملیاتی واحد آتش نشاني مانوری باحضور کلیه پرسنل اين واحد درفضاي عمومي خارج از نيروگاه برگزار شد.

اصلاح ليميت سوئيچ هاي دايورتر دمپر به دليل شكسته شدن اتصال محور انتقال و همچنين مناسب نبودن اهرم بندي آن در دستور كار قرار گرفت و در... ادامه

نمايشگاه علم تا عمل با هدف تجاري كردن فناوري و محصولات دانش بنيان در تهران برگزار شد. اين جشنواره كه زير نظر نهاد رياست جمهوري مي باشد... ادامه

با توجه به معرفي رابطين خبري بخش هاي مختلف نيروگاه جهت تقويت بُعد اطلاع رساني شركت، آموزش افراد مذكور در دستور كار قرار گرفت .

به منظور معرّفي فعّاليت هاي كميته ي ساخت داخل كتابچه ي  ويژه اي با همّت معاونت مهندسي و برنامه ريزي و روابط  عمومي منتشر شد .

صفحات