کرمان  با حضور کازرونی دبیر ستاد اقامه نماز جماعت استان ، سلیمانی معاون امور اجتماعی و فرهنگی... ادامه

"ضرورت مشارکت کارکنان در سازمان های امروزی مانند هوای تنفسی برای یک موجود زنده است"
نیروی... ادامه

با توجه به ترموگرافی که از الکتروموتور ونت فن روانکاری واحد 3 گازی صورت گرفت افزایش دمای قابل... ادامه

صفحات