مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق کرمان میزان تولید نیروگاه شهید سلیمانی در آذرماه امسال را ۷۷۶ میلیون کیلووات ساعت اعلام کرد.

مديرعامل شركت مديريت توليد برق کرمان گفت: بالغ بر هفت میلیارد و ۶۷۳ میلیون کیلووات ساعت انرژي خالص طی هشت ماهه نخست سال جاری در نيروگاه... ادامه

بزرگترین نیروگاه تولید برق حرارتی جنوب شرق کشور در کرمان، تعمیرات دوره ای خود را آغاز کرده تا در تابستان ،قطعی برق نباشد.

واحد چهار گازی نيروگاه شهيدسلیمانی به ظرفيت ۱۵۹ مگاوات پس از انجام بازدید چهار هزار ساعت کارکرد به شبکه سراسری برق کشور بازگشت.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق کرمان گفت: نیروگاه شهید سلیمانی در هفت ‌ماهه امسال بالغ بر ۶ میلیارد و ۶۸۱ کیلووات ساعت انرژی تولید کرده... ادامه

میزان تولید برق نیروگاه شهید سلیمانی در مهرماه امسال به بیش از 978 میلیون کیلووات ساعت رسیده است.

صفحات