مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق کرمان، گفت: تمامی تأسیسات، تجهیزات و ساختمان‌های نیروگاه‌های شهید سلیمانی و زرند در صحت کامل هستند.

واحد چهار گازی نیروگاه شهید سلیمانی به منظور بازدید چهار هزار ساعته از مدار تولید خارج شد.

نيروگاه شهید سلیمانی کرمان طی نیمه نخست امسال بالغ بر پنج ميليارد و ۸۸۰ ميليون كيلووات ساعت انرژی توليد كرده است.

میزان تولید برق نیروگاه شهید سلیمانی کرمان در مردادماه امسال به بیش از یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون کیلووات ساعت رسیده است.

نيروگاه شهید سلیمانی کرمان در طی پنج ماهه نخست امسال بالغ بر چهار ميليارد و ۷۷۰ ميليون كيلووات ساعت انرژی توليد كرده است.

با همت جهادی پرسنل پر تلاش نیروگاه شهید سلیمانی واحد 3 بخار پس از رفع نشتی شدید در مدار تولید قرار گرفت و باعث افزایش توان تولید شد.

صفحات