با توجه به خروج اضطراری و نیاز مبرم به بویلر یک نیروگاه کرمان ، طی تلاش طاقت فرسای شبانه

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق کرمان در این همایش که  جهت مدیران شرکت مدیریت تولید... ادامه

با توجه به تحریم هاي اعمال شده از سوي کشورهاي صاحبِ تکنولوژيِ تولید قطعات و تجهیزات مورد نیاز... ادامه

صفحات