با توجه به ترموگرافی که از الکتروموتور ونت فن روانکاری واحد 3 گازی صورت گرفت افزایش دمای قابل... ادامه

همه ساله آزمایشات پزشکی پرسنل در جهت پایش سلامتی و صیانت از نیروی کار در نیروگاه کرمان انجام و پس... ادامه

بازسازی روتور پمپ دیلوج سیستم خنک کاری  و تعمیر این نوع پمپ  در راستای رسیدن به اهداف اقتصاد... ادامه

صفحات