با عیب یابی فن 31AN001 واحد چهار گازی  نیروگاه کرمان از تخریب و آسیب های جدی سایر اجزاء تجهیز در... ادامه

با توجه به خروج اضطراری و نیاز مبرم به بویلر یک نیروگاه کرمان ، طی تلاش طاقت فرسای شبانه

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق کرمان در این همایش که  جهت مدیران شرکت مدیریت تولید... ادامه

صفحات