معاینات پزشکی سالیانه به صورت متمرکز برای اولین بار در نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان

تاریخ درج خبر: 
شنبه, January 22, 2011
چکیده: 

معاینات پزشكی سالیانه پرسنل شرکت مدیریت تولید برق کرمان و شرکت اخلاص پیشگان در محل خانه بهداشت نیروگاه کرمان انجام شد.

این معاینات توسط شركتهای معتبر و مورد تایید دانشگاه علوم پزشكی در محل نیروگاه سیكل تركیبی كرمان انجام شد. طی این مدت 401 نفر توسط متخصصین طب كار مورد معاینه قرار گرفتند و آزمایشات روتین خون ، شنوایی سنجی ،اسپیرومتری و تست ریه به نحو مطلوب و کامل انجام شد و گزارش معاینات پس از انجام در پرونده ی بهداشتی پرسنل بایگانی گردید. لازم به ذکر است که انجام معاینات یاد شده در گذشته بصورت نیمه متمركز و انفرادی صورت می گرفته است.