ثبت رکورد جدید در کاهش زمان تعمیر نیروگاه های سنندج و کرمان

تاریخ درج خبر: 
شنبه, January 22, 2011
چکیده: 

تعمیر به موقع واحدهای نیروگاهی نه تنها می تواند در افزایش بهره وری این واحدها موثر باشد بلکه تولید برق و پایداری شبکه را افزایش می دهد.

معاون هماهنگی و تولید شرکت توانیر از ثبت رکورد جدید در کاهش زمان عملیات تعمیر اساسی دو نیروگاه سنندج و کرمان خبر داد. مهندس "عبدالرسول پیشاهنگ" در گفت و گو با پایگاه خبری وزرات نیرو، افزود: طبق برنامه زمانبندی شده بر اساس پیش بینی استاندارد، زمان تعمیر اساسی برای نیروگاه سنندج 95 روز پیش بینی شده بود که با تلاش شبانه روزی کارکنان این امر ظرف 55 روز محقق شد. معاون هماهنگی و تولید شرکت توانیر تصریح کرد: همچنین زمان تعمیر اساسی نیروگاه کرمان 105 روز پیش بینی شده بود که این اقدام نیز ظرف 85 روز عملی شد. پیشاهنگ اظهار داشت: تعمیر به موقع واحدهای نیروگاهی نه تنها می تواند در افزایش بهره وری این واحدها موثر باشد بلکه تولید برق و پایداری شبکه را افزایش می دهد.