كسب رتبه ي برتر پايگاه مقاومت بسيج امام رضا(ع) در فعاليت هاي ورزشي

تاریخ درج خبر: 
یکشنبه, March 9, 2014
چکیده: 

در دومين گردهمايي ساليانه مسئولين تربيت بدني پايگاه هاي مقاومت بسيج صنعت برق كشور كه با حضور سردار راحمي مشاور وزير و فرمانده حوزه مقاومت بسيج وزارت نيرو و برادر صحراپور فرمانده حوزه مقاومت بسيج توانير مردادماه امسال در شهركرد برگزار شد

از فعاليت هاي  پايگاه مقاومت بسيج امام رضا(ع) نيروگاه سيكل تركيبي كرمان در امر ورزش و خصوصا" همكاري مستمر با كميته ورزش نيروگاه در برگزاري اولين جشنواره فرهنگي ورزشي در سال 91 تقدير و به عنوان پايگاه برتر در سطح توانير موفق به دريافت لوح تقدير گرديد.