بهره برداري از واحدها ي نيروگاه كرمان با سوخت مايع در حال انجام است.

تاریخ درج خبر: 
دوشنبه, March 10, 2014
چکیده: 

همه ساله با شروع فصل سرما و بالا رفتن مصرف گاز در كشور به دليل افزايش مصارف خانگي و افت فشار گاز ، نيروگاه هاي موظف به استفاده از سوخت هاي مايع ( گازوئيل ،مازوت) خواهند شد تا مشكلي در تامين سوخت رساني كشور به وجود نيايد

بر همين اساس استفاده از سوخت مايع در مقايسه با سوخت گاز با توجه به گراني و مقرون به صرفه نبودن آن مشكلاتي نيز براي نيروگاه هاي كشور به وجود مي آورد كه نيروگاه كرمان نيز از اين قاعده مستثني نيست.  

ذخيره سازي ونگهداري گازوييل در مخازن واستفاده از بويلرهاي كمكي جهت تامين گرماي مخازن ، سرد بودن و غلظت بيش از حد آن و در پاره اي اوقات كثيف بودن گازوئيل تحويلي‌ كه باعث گرفتگي فيلترهاي سوخت مايع  مي گردد  از جمله چالش هاي استفاده از اين سوخت مي باشد. بنا بر اين گزارش  اگر  هنگام استفاده از گازوييل ، فيلترها به موقع چنج و تميز نشوند  تريپ واحدها ، بروز خسارت و عدم آمادگي به موقع آنها و همچنين اعمال جريمه را در پي خواهد داشت.  همين طور سردي گازوئيل باعث فرسودگي و خرابي فيلترها خواهد شد كه با توجه به گراني و كمبود اين فيلترها در كشور مشكلاتي جهت تهيه آن حادث مي گردد. 

مادامي كه واحدها با سوخت مايع  در حال بهره برداري باشند به دليل احتمال نشت گازوئيل ،خصوصا" در قسمت هاي فوقاني اتاق هاي احتراق  هميشه خطر آتش سوزي اين واحدها را تهديد مي كند كه مستلزم مراقبت و بازديد وحضور 24ساعته پرسنل بهره برداري ،آتش نشاني وتعميرات مكانيك  درسايت مي باشد. تا كنون  با تلاش پرسنل ذيربط ، بهره برداري در شرايط دشوار زمستان به نحو مطلوبي انجام شده است.