برگزاري همايش هوش هيجاني

تاریخ درج خبر: 
دوشنبه, March 10, 2014
چکیده: 

به منظور استحكام بنيان خانواده و آموزش مديريت احساسات و عواطف، همايش يكروزه "هوش هيجاني" با حضور دهها تن از اعضاء خانواده ي شركت مديريت توليد برق كرمان در تالار همايش هتل آسمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق كرمان در اين همايش كه با استقبال چشمگير همكاران همراه بود، دكتر محمّد عيوضي به عنوان سخنران در خصوص  مبحث "EQ" یا "هوش هیجانی" به ايراد مطالب پرداخت.

وي در تعريف مبحث هوش هيجاني گفت :  EQیا هوش هیجانی به تعامل میان قدرت تفکر و منطقی آدمی با احساسات وی گفته می شود  و با وجود آن که در نظر اکثریت افراد بی اهمیت و ساده جلوه می کند، بروز و استفاده به موقع و منطقی از عوامل احساسی نقش بسیار مهمی در ارتباطات کاری و روزمره زندگی افراد دارد و بکارگیری این عواطف و احساسات در جهت درست، موجب پیشرفت افراد خواهد شد.