برگزاري همایش سرطان، هشدارها و اقدامات مورد نیازجهت پيشگیری در نيروگاه كرمان

تاریخ درج خبر: 
دوشنبه, March 10, 2014
چکیده: 

همایش سرطان، هشدارها و اقدامات مورد نیاز جهت پيشگیری با همكاري انجمن حمايت از كودكان مبتلا به سرطان (ياس) در سالن اجتماعات اين نيروگاه برگزار گرديد.

در اين همايش  دكتر قطبي به بيان نكاتي در خصوص تهديدها و راهكارهاي مبارزه با سرطان در مراكز صنعتي پرداخت و با اشاره به نقش بهداشت محيط كار در روندايمن سازي افراد و تجهيزات گفت:ارتقاء و تأمین عالی‌ترین درجه ممکن وضع جسمی ، روانی و اجتماعی کارکنان همه مشاغل ، جلوگیری از بیماری ها و حوادث شغلی ، انتخاب کارگر یا کارمند برای محیط و شغلی که از لحاظ جسمی و روانی قدرت انجام آن را دارد و یا به طور اختصار تطبیق کار با انسان و در صورت عدم امکان این امر تطبیق انسان با کار،برنامه هاي آموزشي و نگرش صحيح به امر تغذيه كاركنان در محيط كار از وضايف انكار ناپذير اين بخش مهم مي باشد.