نرم افزار ثبت سوابق و عيب يابي توربين های گازي در نیروگاه کرمان طراحی و به بهره برداری رسید

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, December 17, 2014
چکیده: 

براي اولين بار در سطح نيروگاه هاي گازي كشور انجام شد. نرم افزار ثبت سوابق و عيب يابي توربين های گازي V94.2 در نیروگاه کرمان طراحی و به بهره برداری رسید. 93/09/15

بدون ترديد در عصر حاضر، يكي از بنيان هاي اساسي در هر سازماني تجهيزات، ماشين آلات و نيروي انساني آن سازمان است كه در راستاي افزايش بهره  وري و كارايي آن مجموعه مي بايست توجه خاصي به افزايش عملکرد  ماشين آلات و كاهش هزينه هاي تعميراتي و توقف آنها داشت. بدين منظور مي توان گفت كه استفاده از فرايند نگهداري و تعميرات جامع در هر مجموعه ی رو به پيشرفتی لازم و ضروري است كه با توجه به پيشرفت صنايع و پيچيدگي ماشين آلات از يك طرف و هزينه هاي بسيار بالاي تعميرات از طرف ديگر ، داشتن يك سيستم نگهداري جامع كه بتواند از توقف ماشين آلات و يا خرابي هاي تصادفي ناشي از عدم نگهداري صحيح تجهيزات جلوگيري نمايد محسوس مي باشد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مديريت توليد برق کرمان با در نظر گرفتن اهميت فرآيند نگهداري و تعميرات، از سال 1381 جمع آوري اطلاعات حياتي، اطلاعات تعميراتي و همچنين سوابق واحد هاي گازي نيروگاه كرمان با هدف راه اندازي يك سيستم نگهداري آغاز شد كه با گذشت زمان و افزايش حجم اطلاعات از يك طرف، و از طرف ديگر نياز به اطلاعات به روزتر، استفاده از يك سيستم نرم افزاري در راستاي اهداف مذكور كاملاً ضرورت يافت. بدين منظور پروژه اي تحت عنوان طراحی" نرم افزار ثبت سوابق و عيب يابي توربين های گاز "در دستور کار معاونت تعميرات و نگهداری نيروگاه کرمان قرار گرفت که علاوه بر سهولت دسترسي به اطلاعات، امكان پايش، تحليل و در نهايت عيب يابي مجموعه ی توربين گاز و تجهيزات جانبي آن را فراهم می ساخت .
 بر اساس گزارش اين روابط عمومی پروژه ی ياد شده با استفاده از مجموعه اطلاعات بازديد، پارامترهاي حياتي دستگاه ، نقشه هاي تجهيزات ، دستورالعمل هاي سازنده و تجربيات گذشته پرسنل، امكان دسترسي سريع به اطلاعات مورد نياز را در زمان مناسب مهيا ساخت که علاوه بر آن با  قرار دادن آنها  بر روي يك خروجي، امكان عيب يابي توربين گاز و تجهيزات جانبي آن را فراهم کرد . با توجه به وجود بيش از يكصد واحد توربين گاز V94.2 در كشور، اين امكان وجود دارد كه نرم افزار فوق براي استفاده در ساير نيروگاه هاي كشور کارکرد ارزشمندی داشته باشد.
اين گزارش علاوه بر تقدير از همکاری شايسته ی پرسنل اداره ی تعميرات مکانيک بخش گاز نيروگاه کرمان ، کارگروه تخصصی شکل گيری و اجرای اين پروژه ی مهم را به شرح زير با ايفای نقش مؤثر اين گونه معرفی کرده است :
آقايان مهندس، حسين كاظميه نسب پور (تحليل، پايش و عيب يابي توربين گاز ) ، افشين عبدالهيان( پيكربندي نرم افزار و جمع آوري اطلاعات سوابق بازسازي پره ها) ، مرتضي خواجه پور (تحليل سيستم هاي جانبي توربين گاز) ، امير حسين عبدالله زاده  (تحليل سيستم هواي ورودي توربين گاز و جمع آوري اطلاعات) و حجت عبدالرحيمي (طراحي و اجرا نرم افزار)