همایش تعيين مسير حركت در نیروگاه کرمان برگزار شد

تاریخ درج خبر: 
یکشنبه, June 11, 2017
چکیده: 

در این همایش که با حضور مدیران شرکت مدیریت تولید برق کرمان برگزار شد رضا جوشن مربی و مشاور بهره وری فردی و سازمانی با بیان چالش های سازمانی ابراز داشت:

امروزه سازمان ها با محیطی متلاطم و ناآرام روبرو هستند. تهدیدهای محیطی از هر سو حیات و بقای سازمان ها را تهدید می کند. وی گفت : سازمان ها باید جایگاه فعلی خود را شناخته، نقاط قوت و ضعف خود را دقیقاً تحلیل کرده و با تکیه بر قوت ها از فرصت های محیطی استفاده کرده و خود را برای بر خورد با تهدیدها آماده کنند. ایشان افزود: این مهم در قالب برنامه ریزی استراتژیک امکان پذیر است. وی ادامه داد: در چارچوب برنامه ریزی استراتژیک سازمان توانمندی و شرایط محیطی را تحلیل کرده و بر اساس آن اهداف قابل دسترس و روش های رسیدن به آنها را مشخص می کند. در این راستا آنچه مهم است این است که چگونه می توان یک برنامه ریزی استراتژیک ، پویا و کاربردی برای سازمان تدوین کرد.
وی در ادمه به معرفی پاره ای از مدل های برنامه ریزی استراتژیک پرداخت و برای شرکت کنندگان در این همایش تکنیک های جدولی برای تجزیه و تحلیل بر نامه ریزی استراتژیک معرفی کرد.