برگزاری نمایشگاه ساخت داخل در محل نیروگاه کرمان

تاریخ درج خبر: 
یکشنبه, June 11, 2017
چکیده: 

تولیدات داخلی و تبیین برنامه هاي مدون در خصوص بکارگیري ظرفیت هاي داخلی تشکیل و روند رو به رشد خود را آغاز کرد و با همکاری مراکز آموزشی و دانشگاهی در راستاي همین رویکرد به توفیقاتی نیز نایل گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق کرمان نمایشگاهی از توانمندی های ساخت داخل نیروگاه کرمان همزمان با روز صنعت برق و هفته کار و کارگر در محل این نیروگاه برگزار گردید. که بازتاب خبری آن در رسانه ها و صدا وسیمای مرکز کرمان در خور توجه می باشد.
در این نمایشگاه تجهیزاتی که در کمیته ساخت داخل نیروگاه کرمان برای داخلی سازی مورد برنامه ریزی و تصویب قرار گرفته بودند در معرض بازدید قرار گرفتند. و کارشناسان مربوطه توضیحات لازم را در خصوص  فرایند  بومی سازی قطعات و دستگاه ها ی ساخت داخل ارائه نمودند.
لازم به ذکر است تاکنون تعداد زیادی از متخصصان جوان نیروگاه کرمان از فعالیت کمیته ساخت داخل استقبال کرده اند و توانسته اند با پیاده سازی ابتکارهای فنی، به افزایش بهره وری در بخش های مختلف نیروگاه اقدام نمایند.