میزان تولید انرژی الکتریکی نیروگاه کرمان در سال 1395

تاریخ درج خبر: 
یکشنبه, June 11, 2017
چکیده: 

نیروگاه کرمان در سال 1395 با تولید 830/058/11 مگاوات انرژی موفق شد تولید خود را از ابتدای راه اندازی از مرز 000، 000، 110 مگاوات انرژی برق عبور دهد.

 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق کرمان تقریبا 37 درصد از کل تولید در سال 95 سهم واحدهای بخار بوده است. در این سال مصرف سوخت نیروگاه معادل 2443 میلیون متر مکعب گاز بوده است.
بر اساس این گزارش نیروگاه کرمان موفق شد در سال 95 رتبه برتر را در زمینه ضریب خروج اضطراری کسب کند و این مقدار را در کل سال به 2/2 درصد برساند این موفقیت بزرگی برای نیروگاهی با 12 واحد تولیدی می¬باشد. ضمن اینکه راندمان نیز شاخص قابل قبولی را کسب کرده و به عدد 84/45 درصد رسیده است