برگزاری کارگاه آموزشی افراد متعالی و سازمان متعالی در نیروگاه کرمان

تاریخ درج خبر: 
شنبه, September 23, 2017
چکیده: 

این موضوع رفت و برگشت همواره وجود دارد که سازمان های متعالی، افرادی موفق به وجود می آورند و افراد متعالی، سازمان را موفق می سازند. اما بدون شک نقش انسان ها در سازمان را به هیچ شکلی نمی توان نادیده گرفت و از همین رو می توان گفت افراد متعالی، پیش نیاز سازمان های متعالی هستند! اما افراد متعالی که هستند و چه ویژگی هایی دارند؟

 در همین خصوص کارگاه آموزشی افراد متعالی،سازمان متعالی در سالن اجتماعات نیروگاه کرمان  با حضور جمعی از مدیران و روسای ادارات این نیروگاه  برگزار شد و  تدریس در این کارگاه آموزشی را رضا جوشن از اساتید مدیریت برعهده داشت.
وی در این دوره آموزشی گفت: همه تلاش و هدف ما در برگزاری این کارگاهها تدوین برنامه هایی برای توانمند سازی افراد در سازمان متعالی است.
وی با تشریح این که افراد متعالی و سازمان متعالی چه کسانی هستند، گفت: برای ساخت سازمان متعالی باید هرکس خودش را مسئول بداند و با داشتن علاقه در راستای اهداف سازمان گام بردارد.
این کارگاه با همت حوزه مدیریت منابع انسانی و اداره آموزش نیروگاه کرمان برگزار گردید.