در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی در هزینه ها، قطعات یدکی مربوط به فن های ACC در نیروگاه کرمان ساخته شد.

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, October 18, 2017
چکیده: 

در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی در هزینه ها، قطعات یدکی مربوط به فن های ACC در نیروگاه کرمان ساخته شد.

در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی در هزینه ها، قطعات یدکی مربوط به فن های ACC در نیروگاه کرمان ساخته شد.