گام به گام با نظام پیشنهادات برای تعالی سازمان

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, October 18, 2017
چکیده: 

"ضرورت مشارکت کارکنان در سازمان های امروزی مانند هوای تنفسی برای یک موجود زنده است"
نیروی انسانی به لحاظ برخورداری از قدرت اندیشه، خلاقیت و نوآوری بزرگترین دارایی هر سازمانی محسوب می شود، چرا که 

"ضرورت مشارکت کارکنان در سازمان های امروزی مانند هوای تنفسی برای یک موجود زنده است"
نیروی انسانی به لحاظ برخورداری از قدرت اندیشه، خلاقیت و نوآوری بزرگترین دارایی هر سازمانی محسوب می شود، چرا که هرگونه بهبود و پیشرفت در سیستم های فنی و سازمانی توسط نیروی انسانی صورت می گیرد.
توان فکری و اندیشه های کارکنان در سازمان به عنوان سرمایه ی نهفته و راکد می‌باشد هر سازمان و مدیریتی بتواند از این سرمایه‌های نهفته بیشترین استفاده را بکند به همان اندازه امکان رشد و توسعه میسر خواهد شد. نیروی انسانی بر خلاف سایر منابع با مصرف کردن کاهش و یا مستهلک نمی‌شود هر چقدر از اندیشه و فکر بیشتر استفاده نماید بهمان اندازه توانایی اش بهبود می یابد.
بر همین اساس در 4 ماهه نخست سال 96 تعداد 255 پیشنهاد از سوی همکاران به کمیته نظام  پیشنهادات  نیروگاه کرمان ارسال شده است که پس از طرح درجلسات این کمیته ، جهت بررسی تخصصی در اختیار کمیته های مربوطه قرار گرفتند.
 از این تعداد 25 پیشنهاد پس از بررسی های تخصصی توسط واحد تضمین کیفیت هدف گذاری گردیده و با هماهنگی پیشنهاد دهنده اجرایی شده اند و مابقی در دست بررسی می باشند.
لازم بذکر است  در بازه زمانی چهار ماهه نخست امسال ، آقایان امیر حسین تقی لو با 85 ، مصطفی روحانی با 26 و محمد حسین قدیری با 24 پیشنهاد نفرات  اول تا سوم می باشند.