واحد 4 بخار نیروگاه کرمان پس از تعویض باطری معیوب در کوتاهترین زمان ، مجددا در مدار قرار گرفت

تاریخ درج خبر: 
پنج شنبه, October 19, 2017
چکیده: 

باطری های هر واحد نیروگاهی به عنوان آخرین سیستم تغذیه مدار های حفاظتی و سیستم پمپ روانکاری DC در زمان حادثه از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

باطری های هر واحد نیروگاهی به عنوان آخرین سیستم تغذیه مدار های حفاظتی و سیستم پمپ روانکاری DC در زمان حادثه از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.
 آماده نگه داشتن سیستم باطری خانه و بازدید های منظم که شامل سطح آب،غلظت ولتاژ و جریان های شارژ و دشارژ و بارگیری بادستگا ه های load و آبگیری باطری و تعویض باطری های معیوب  می باشد در دستور کار روزانه قرار دارد.
در همین راستا جهت تعویض  یکی از باطری های واحد 4 بخار نیروگاه کرمان نیاز به خروج اضطرای واحد بود ولی  با توجه به زمان پیک بار خروج میسر نبود لذا بازید روزانه ازاین باطری معیوب و اندازه گیری دقیق و پایش باطری خانه از بروز مشکل جلوگیری به عمل آورده بود. با کاهش زمان پیک و هماهنگی های لازم ، واحد از مدار خارج  شد و در کوتاه ترین زمان باطری معیوب تعویض و  واحد مجددا در مدار قرار گرفت.