تولید نیروگاه کرمان در مرداد ماه سال جاری به مقدار 1095912مگاوات رسیده است

تاریخ درج خبر: 
پنج شنبه, October 19, 2017
چکیده: 

تولید نیروگاه کرمان در  مرداد ماه سال جاری به مقدار 1095912مگاوات رسیده است که نسبت به پیش بینی

تولید نیروگاه کرمان در  مرداد ماه سال جاری به مقدار 1095912مگاوات رسیده است که نسبت به پیش بینی حدود 3 درصد افزایش تولید داشته است . شرایط تابستان امسال باعث شده که  این نیروگاه در آمادگی کامل قرار داشته باشد و پرسنل  پر تلاش آن موفق شده اند تا این زمان از فصل ، پیک سال را با موفقیت کامل پشت سر بگذارند.