به منظور زیباسازی فضای کانتین نیروگاه کرمان نقاشی دیواری با تکنیک موزاییک کاشی اجرا شد .

تاریخ درج خبر: 
پنج شنبه, October 19, 2017
چکیده: 

اجرای اين اثر زیبای هنری با پیشنهاد ،

به منظور زیباسازی فضای کانتین نیروگاه کرمان نقاشی دیواری با تکنیک موزاییک کاشی  اجرا شد .
اجرای اين اثر زیبای هنری با پیشنهاد ، طراحی و نظارت بر اجرا توسط روابط عمومی این نیروگاه به پایان رسید.