جلسه شورای فرهنگی نیروگاه کرمان با حضور اعضا و مدیر عامل محترم برگزار گردید.

تاریخ درج خبر: 
پنج شنبه, October 19, 2017
چکیده: 

در این نشست به منظور جلوگیری از موازی کاری بر لزوم تعامل بین بخشهایی که کار فرهنگی انجام می دهند تأکید شد. همچنین مقرر گردید نسبت به

در این نشست به منظور جلوگیری از موازی کاری بر لزوم تعامل بین بخشهایی که کار فرهنگی انجام می دهند تأکید شد. همچنین مقرر گردید نسبت به برگزاری مناسبت های ملی، مذهبی بر محتوای برنامه ها توجه بیشتری به عمل آید.
در این  جلسه با توجه به مناسبتهای پیش رو در نیمه دوم سال جاری برنامه هایی تدوین و پیشنهاد گردید و برگزاری باشکوه مراسم تجلیل از خانواده های شهدای نیروگاه کرمان در اسفند ماه در دستور کار قرار گرفت.
همچنین در این نشست مقرر شد به طور مستمر و فعال  به حضور خانواده ها در برنامه های فرهنگی و آموزشی نیروگاه توجه ویژه ای صورت پذیرد.