کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر در نیروگاه کرمان برگزار شد.

تاریخ درج خبر: 
شنبه, October 21, 2017
چکیده: 

محمدی مدرس این کارگاه آموزشی گفت: سالم سازی جامعه کار و تولید یکی از مهمترین اهداف هر جامعه ای است و یکی از آسیب های اجتماعی که باید کاهش داده شود اعتیاد است .

محمدی مدرس این کارگاه آموزشی گفت: سالم سازی جامعه کار و تولید یکی از مهمترین اهداف هر جامعه ای است و یکی از آسیب های اجتماعی که باید کاهش داده شود اعتیاد است .
وی بیان کرد : یکی از اقدامات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ، الزام واحدهای تحت پوشش به برگزاری دوره های آموزشی پیشگیری از اعتیاد و آسیب های اجتماعی  در محیط کار در راستای سالم سازی محیط کار است.
وی آموزش و آگاه سازی نسبت به عوارض سوءمصرف مواد مخدر را مهمترین راهبرد در امر پیشگیری از اعتیاد در جامعه کارگری دانست و گفت: پیشگیری به عنوان کم هزینه ترین و تاثیرگذارترین اقدام در راستای جلوگیری از ابتلای افراد به اعتیاد محسوب می شود.  و مسئولین و خانواده ها باید نسبت به این امر ضمن فراگیری آموزش نسبت به ترویج فرهنگ پیشگیری از اعتیاد اقدام نمایند.