تعمیر و بازسازی براکت ابتدا و انتهای الکتروموتور فن های اینرشیال ایراینتک نیروگاه کرمان

تاریخ درج خبر: 
شنبه, October 21, 2017
چکیده: 

با توجه به این که محل قرار گرفتن بلبرینگ در داخل براکت های الکترو موتور به علت کار زیاد، نوع فن مورد استفاده و عوامل دیگر دچار مشکل اُور سایز و بالا رفتن

با توجه به این که محل قرار گرفتن بلبرینگ در داخل براکت های الکترو موتور به علت کار زیاد، نوع فن مورد استفاده و عوامل دیگر دچار مشکل اُور سایز و بالا رفتن ارتعاشات الکترموتور می شود لازم است که برای بر طرف شدن عیب، براکت تعویض و یا باز سازی شود. از همین رو تعمیر و بازسازی براکت ابتدا و انتهای الکتروموتور فن های اینرشیال ایراینتک نیروگاه کرمان با تلاش همکاران اداره تعمیرات مکانیک گاز در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی انجام شد.