نمایشگاهی حاوي لوازم التحریر ایرانی در نیروگاه کرمان

تاریخ درج خبر: 
شنبه, October 21, 2017
چکیده: 

 همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و به منظور ترویج فرهنگ استفاده از

‍ همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و به منظور ترویج فرهنگ استفاده از کالای ایرانی و حمایت از اقتصاد کشور نمایشگاهی حاوي لوازم التحریر ایرانی در نیروگاه کرمان با همکاری روابط عمومی و پایگاه مقاومت بسیج امام رضا(ع) در حال برگزاریست که از سوی همکاران مورد استقبال قرار گرفته است.