آغاز تعمیرات واحدهای نیروگاه کرمان

تاریخ درج خبر: 
شنبه, October 21, 2017
چکیده: 

 با پایان یافتن پیک تابستان، از تاریخ 27 شهریورماه طبق جدول زمانبندی اعلام شده از سوی معاونت برنامه ریزی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتي اغاز فعالیت های تعمیراتی نیروگاه کرمان کلیک خورد.

با پایان یافتن پیک تابستان، از تاریخ 27 شهریورماه طبق جدول زمانبندی اعلام شده از سوی معاونت برنامه ریزی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتي اغاز فعالیت های تعمیراتی نیروگاه کرمان کلیک خورد.
مهندس کاویانی معاون مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه کرمان در گفتگو با روابط عمومی این نیروگاه اعلام کرد :  به منظور کسب آمادگی تولید، واحدهای  1 بخار(بازدید 8000 ساعت ) -  1 گاز (تعمیرات اساسی 33000 ساعت)  و 2 گاز(بازدید 4000ساعت ) از شبکه سراسری تولید، خارج و به دست گروه های تعمیراتی سپرده شدند.
 وی افزود : در این دوره از برنامه های تعمیراتی، واحد شماره 1  بخار به منظور انجام تعمیرات (بازدید دوره ای)، به مدت 25روز از شبکه سراسری جدا  و در اختیار تعمیرات شرکت مدیریت تولید برق کرمان قرار گرفت. بازدید از  واحد و شستشوی هارپهای بویلر اقداماتی است که در کنار فعالیت های تعمیراتی مانند رفع دیفکتهای واحد، رسیدگی به مجوزهای کارهای کدA، انجام بازدیدهای دوره ای و ... به انجام می رسد.
ایشان ادامه داد: واحد شماره 1 گاز هم با هدف انجام تعمیراتHGPI(بازدید مسیر  داغ) از شبکه تولید برق خارج و به مدت 45 روز در اختیار پیمانکار تعمیرات اساسی قرار  گرفت.
مهندس کاویانی در ادامه افزود : همچنین واحد 2 گاز نیروگاه سیکل ترکیبی نیز جهت بازدید دوره ای 4000ساعت  به مدت 6 روز به منظوربازدید از تجهیزات و رفع عیب های موجود روی واحد و رسیدگی به مجوز کارهای کد A در اختیار تعمیرات نیروگاه کرمان قرارگرفت.
وی با بیان این که طبق برنامه زمانبندی اعلام شده، از شهریور امسال تا اردیبهشت سال 97،  واحدهای نیروگاه تحت انجام تعمیرات اساسی، نیمه اساسی، تعمیرات دوره ای (بازدید های 8000و4000 )، قرار خواهند گرفت  ادامه داد: فعالیت های تعمیراتی هرساله پس از پایان پیک تابستان با هدف کسب آمادگی لازم برای تولید در سال آینده آغاز می شود که نتیجه انجام تعمیرات به موقع در سال گذشته موجب کاهش خروج های اضطراری واحدهای نیروگاه سیکل کرمان در پیک بار سال 96 نسبت به مدت مشابه آن در سال 95 شده است.