مسابقه کتبی کتابخوانی ویژه خانواده های وابسته به نیروگاه کرمان

تاریخ درج خبر: 
شنبه, October 21, 2017
چکیده: 

همزمان با هفته دفاع مقدس مسابقه کتبی کتابخوانی" فرشته ها عاشق می شوند"

همزمان با هفته دفاع مقدس مسابقه کتبی کتابخوانی" فرشته ها عاشق می شوند" ویژه خانواده های وابسته به نیروگاه کرمان  در سالن همایش اين نیروگاه برگزار شد.