شرکت مدیریت تولید برق کرمان رتبه برتر آمادگی تولید در تابستان 96 را کسب کرد.

تاریخ درج خبر: 
سه شنبه, November 14, 2017
چکیده: 

"طی ارزیابی به عمل آمده از سوی وزارت نیرو شرکت مدیریت تولید برق کرمان در زمره شرکت های مدیریت تولید برق برتر کشور قرار گرفت."

"طی ارزیابی به عمل آمده از سوی وزارت نیرو شرکت مدیریت تولید برق کرمان در زمره شرکت های مدیریت تولید برق برتر کشور قرار گرفت."
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق کرمان با توجه به ارزیابی به عمل آمده از سوی وزارت نیرو و موفقیت در تأمین و دستیابی به حداکثر  توان تولید برق در تابستان 1396،شرکت مدیریت تولید برق کرمان در زمره شرکت های مديريت تولید برق برتر کشور قرار گرفت.به همین منظور طی مراسمی با حضور  محمودی سرپرست وزارت نیرو، فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی و طرز طلب مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از مدیرعامل و کارکنان این شرکت قدردانی به عمل آمد.

 متن لوح اهدایی :
شرکت محترم مدیریت تولید برق کرمان
با سلام
"نیاز مصرف برق در تابستان سال 96 علیرغم رشد قابل توجه و عدم وجود ظرفیت ذخیره تولید کافی،خوشبختانه با موفقیت به خوبی تأمین گردید و این ممکن نبود مگر با تلاش و کوشش ایثارگرانه مدیران و کارکنان کلیه نیروگاه‌های کشور که این دستاورد ارزشمند را محقق نمودند.
لذا با توجه به دستیابی به حداکثر آمادگی در تابستان 96 و قرار گرفتن آن شرکت جزء شرکت‌های برتر،بدینوسیله از کلیه همکاران شاغل در آن شرکت تقدیر و تشکر بعمل می‌آید.امید است در پرتو عنایات حق تعالی و تلاش و کوشش همه دست اندرکاران صنعت برق کشور شاهد رشد و تعالی روز افزون این صنعت پر‌افتخار و عام‌المنفعه کشور باشیم."  

                      هوشنگ فلاحتیان
         معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی