بازدید دوره ای ۴۰۰۰ ساعته واحد5 گازی نیروگاه کرمان

تاریخ درج خبر: 
دوشنبه, November 20, 2017
چکیده: 

بازدید دوره ای ۴۰۰۰ ساعته واحد5 گازی  نیروگاه کرمان  در جهت رفع عیوب و آماده سازی واحد برای بهره برداری مطمئن در روزهای باقی مانده سال جاری آغاز شد.

 در این بازدید ، قسمت های مختلف، طبق دستورالعمل سازنده مورد بازدید قرار گرفته واندازه گيري های مورد نظر انجام و سرویس های لازم صورت می پذیرد.

افزودن نظر جدید

11 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.