مسابقات دومیدانی انتخابی کارگران استان برگزار شد و نتایج زیر برای تیم نیروگاه کرمان به دست آمد :

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, November 29, 2017
چکیده: 

مسابقات دومیدانی انتخابی کارگران  استان برگزار شد و نتایج زیر برای تیم نیروگاه کرمان به دست آمد :

ماده۲۰۰متر: محسن کریمی گوهری مقام سوم
ماده۱۵۰۰متر: سجادکمالی فر مقام دوم
 مسعود پیرمرادلو و پژمان میراحمدی  مشترکا مقام سوم
 علی دهقان مقام چهارم
ماده پرتاب وزنه: حمید ابراهیمی مقام دوم
ماده پرش طول : احد شجاعی مقام اول
 رسول عسکرپور مقام سوم

قابل به ذکر است  احد شجاعی با کسب مقام قهرمانی و با کسب رکورد چشمگیر۶.۳۰سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی کارگران کشور را به دست آورد.

افزودن نظر جدید

11 + 9 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.