تقدیر از نیروگاه کرمان به عنوان واحد نمونه تولیدی در گردهمایی سراسری نماز استان

تاریخ درج خبر: 
چهارشنبه, December 13, 2017
چکیده: 

تقدیر از نیروگاه کرمان به عنوان واحد نمونه تولیدی در گردهمایی سراسری نماز استان

تقدیر از نیروگاه کرمان به عنوان واحد نمونه تولیدی در گردهمایی سراسری نماز استان

افزودن نظر جدید

3 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.