با توجه به پایان پیک تابستان و عدم نیاز به سیستم مدیا و توقف تولید آب مقطر تصفیه خانه مدیا ، به منظورحفظ و نگهداری سیستمRO نیروگاه کرمان

تاریخ درج خبر: 
دوشنبه, December 25, 2017
چکیده: 

با توجه به پایان پیک تابستان و عدم نیاز به سیستم مدیا  و توقف تولید آب مقطر تصفیه خانه مدیا

با توجه به پایان پیک تابستان و عدم نیاز به سیستم مدیا  و توقف تولید آب مقطر تصفیه خانه مدیا ، به منظورحفظ و نگهداری سیستمRO نیروگاه کرمان، ممبران های این سیستم توسط همکاران واحد شیمی با محلول فرمالین پریزرو شده اند تا برای تابستان سال آینده نیازهای سیستم را تامین نماید.

افزودن نظر جدید

4 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.