تست سبستم فایر فایتینگ ترانس های اصلی و یونیت واحد ۳ گازی نیروگاه کرمان انجام شد .

چکیده: 

تست سیستم فایرفایتینگ یا سیستم اطفاء حریق شامل رینگهای پیرامونی ترانس می باشند که در زمان حریق با فشار دار کردن آنها به صورت اتوماتیک یا دستی و پاشش آب از طریق نازلهای تعبیه شده بر روی آنها موجب اطفا حریق می شوند. به همین منظور تست سیستم فایر فایتینگ ترانس اصلی و یونیت واحد3 گازی نیروگاه کرمان توسط همکاران  واحد آتش نشانی انجام شد.

تست سیستم فایرفایتینگ یا سیستم اطفاء حریق شامل رینگهای پیرامونی ترانس می باشند که در زمان حریق با فشار دار کردن آنها به صورت اتوماتیک یا دستی و پاشش آب از طریق نازلهای تعبیه شده بر روی آنها موجب اطفا حریق می شوند. به همین منظور تست سیستم فایر فایتینگ ترانس اصلی و یونیت واحد3 گازی نیروگاه کرمان توسط همکاران  واحد آتش نشانی انجام شد. لازم به ذکر است پیشتر نیز این تست بر روی واحد 1 گازی در زمان اورهال اجرا گردیده است.

افزودن نظر جدید

2 + 8 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.