کانکس های اهدائی کارکنان نیروگاه کرمان با همکاری پایگاه مقاومت بسیج این نیروگاه به خانواده های آسیب دیده زلزله کوهبنان تحویل شد.

چکیده: 

کانکس های اهدائی کارکنان نیروگاه کرمان با همکاری پایگاه مقاومت بسیج این نیروگاه به خانواده های  آسیب دیده زلزله کوهبنان تحویل شد.

کانکس های اهدائی کارکنان نیروگاه کرمان با همکاری پایگاه مقاومت بسیج این نیروگاه به خانواده های  آسیب دیده زلزله کوهبنان تحویل شد

.

افزودن نظر جدید

1 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.