امکان جداسازی واحدهای بخار نیروگاه کرمان از هدر Aux.Steam با نصب ولو ایزوله بر روی تک تک واحدها میسر شد.

چکیده: 

با توجه به  این که هنگام  نصب واحدهای بخار نیروگاه ، هدر Aux.Steam به صورت یکپارچه نصب شده بود و در هر واحد مصرف کننده های متعددی شامل سیستم سیل توربین واجکتورهای هولدینگ و هاگینگ از هدر فوق تغذیه می شدند و در زمان کار تعمیراتی بر روی هدر می بایست کلیه واحدها از مدار خارج می شد

با توجه به  این که هنگام  نصب واحدهای بخار نیروگاه ، هدر Aux.Steam به صورت یکپارچه نصب شده بود و در هر واحد مصرف کننده های متعددی شامل سیستم سیل توربین واجکتورهای هولدینگ و هاگینگ از هدر فوق تغذیه می شدند و در زمان کار تعمیراتی بر روی هدر می بایست کلیه واحدها از مدار خارج می شد و امکان جدا سازی واحدها وجود نداشت لذا بنا به پیشنهاد حسن باقرپورکار شناس بهره برداری نیروگاه کرمان طرح  جداسازی واحدهای بخار این نیروگاه با نصب ولو ایزوله  برروی تک تک واحدها در دستور کار قرار گرفت که پس از انجام  پروسه ی لازم امکان جداسازی هر واحد از هدر مرتفع گردیده است  و در حال حاضر می توان، بخار مورد نیاز سیستم سیل توربین و اجکتورها را از واحد مورد نظر برداشت کرد.
"لازم به ذکر است این طرح در کمیته نظام پیشنهادات مطرح و پس از بررسی و امتیاز دهی  به مرحله اجرا رسید و از پیشنهاد ارزنده ایشان تقدیر بعمل آمد."

افزودن نظر جدید

12 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.